خدماتی و بازرگانی


تک سان متوسط

کد : 13

 4000000 تومان

این نرم افزار برای کسب و کار های متوسط و بزرگ طراحی شده است و دارای امکانات بسیار زیاد ، رابط کاربری آسان و محیطی زیبا است.

شماره گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای از وزارت ارشاد : 10/1148

شماره گواهی تایید فنی از شورای عالی انفورماتیک : 205041

این محصول دارای نصاب اختصاصی بوده که نرم افزار را بر روی تمامی سیستم عامل ها به صورت خودکار و غیر خودکار نصب می نماید .                                                                                                

  •  امکانات اول دوره شامل :

- اطلاعات اول دوره : تعیین سرفصل به صورت کاملا حرفه ای - معرفی طرف حساب ها با تعیین نوع خریدار و فروشنده و یا واسطه - عملیات مربوط به کالا (گروه بندی کالا - مدیریت کالا - معرفی واحد کالا ) - امور بانکی و چک ها ( افتتاح حساب بانکی - معرفی بانک جدید - موجودی اول دوره وجوه نقد و بانک - ثبت چک های دریافتی سال قبل - ثبت چک های پرداختی سال قبل ) - ورود مانده اقلام اول دوره ترازنامه (برای تمامی حساب های دارایی جاری ، دارایی غیرجاری ، بدهی جاری ، بدهی غیر جاری و سرمایه می توانید مانده اول دوره تعیین نمایید) - امکان ورود موجودی اول دوره مستقل از انبار - تنظیمات نرم افزار - معرفی کاربران سیستم - گزارش اطلاعات وارد شده ( گزارش طرف حساب ها - گزارش گروه کالاها ) - پایان عملیات اول دوره - تهیه و بازیابی کپی پشتیبان - خروج از نرم افزار .

  •  امکانات طی دوره شامل :

- اطلاعات پایه : تعیین سرفصل به صورت کاملا حرفه ای - معرفی طرف حساب ها با تعیین نوع خریدار ، فرو شنده و یا واسطه - تنظیمات نرم افزار شامل (تنظیمات عمومی - مشخصات شخصی / شرکت - تغییر عناوین برنامه بر اساس نوع کسب و کار - اعلانات - تعیین نحوه محاسبه ارزش کالای پایان دوره به صورت ( میانگین موزون - LIFO - FIFO  - ارزش ویژه ) - تنظیمات صدور فاکتور - تنظیمات امور کالا - استفاده از چندین نوع قیمت فروش و تغییر عناوین آن ها - امکان فعال کردن سیستم مالیات بر ارزش افروده و تعیین درصد محاسبه مالیات و عوارض به صورت جداگانه - تنظیمات چاپی فاکتور و گزارشات - تعیین نمونه چاپ فاکتور ( نمونه فاکتور پیش فرض سیستم ، نمونه فاکتور مالیات بر ارزش افروده - نمونه فاکتور طراحی شده توسط کاربر ) - طراحی نمونه فاکتور مالیات بر ارزش افزوده و نمونه فاکتور های طراحی شده توسط کاربر - امکان تنظیم مشخصات فوقانی ، ستونی و انتهایی فاکتور پیش فرض سیستم به صورت خودکار ) - معرفی کاربران سیستم و امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربران - دفتر تلفن - تهیه و بازیابی کپی پشتیبان (به صورت تکی و گروهی ) - خروج از نرم افزار .

- امور کالا و صدور فاکتور : عملیات مربوط به کالا ( گروه بندی کالا - مدیریت کالا (با امکان تعیین مشمول مالیات بودن ، در سیستم مالیات بر ارزش افزوده برای هر کالا) - معرفی واحد کالا ) - معرفی خدمات جدید (با امکان تعیین مشمول مالیات بودن ، در سیستم مالیات بر ارزش افزوده برای هر خدمات )- صدور فاکتور ( خرید - برگشت خرید - فروش - برگشت فروش - پیش فاکتور - امانی و ضایعات ) به دو صورت با مالیات بر ارزش افزوده و بدون مالیات بر ارزش افزوده - امکان تعیین واسطه برای فاکتور ها - امکان تعیین تاریخ تسویه برای نسیه فاکتورها - امکان استفاده از بارکدخوان -  صدور سند اتوماتیک فاکتور ها - ثبت عملیات مالی فاکتورها به صورت ( نقد - چک - خرج چک - حواله بانکی - نسیه ) - ثبت سفارشات خرید و فروش  - تبدیل سفارشات خرید و فرو ش به فاکتور خرید و فروش - ارسال کالا به صورت امانی - تسویه حساب کالای امانی ارسالی - دریافت کالا به صورت امانی - تسویه حساب کالای امانی دریافتی  - جابه جایی کالا بین انبار - نمایش لیست کالاهای انبار - ثبت شمارش برای کالاهای انبار (شمارش 1 و 2 و 3 ) - تایید عملیات انبارگردانی برای شمارش های انجام شده و ثبت مغایرت آن ها.

- امور مالی و بانکی :  افتتاح حساب بانکی - معرفی بانک جدید - امور مالی اتوماتیک ( انتقال بین بانک به بانک – انتقال بین بانک به صندوق – انتقال بین صندوق به بانک – محاسبه مالیات - محاسبه عوارض - تسویه مالیات و عوارض - دریافت از طرف حساب – پرداخت به طرف حساب –  سرمایه گذاری –  برداشت – درآمد ها با امکان اعمال مالیات -  هزینه ها با امکان اعمال مالیات ) -  تسویه حساب امور مالی اتوماتیک به صورت (نقد - چک - خرج چک - حواله بانکی - نسیه و تخفیف ) - صدور سند حسابداری برای تمامی حساب ها به صورت دستی - تولید سند مشابه از سند های قبلی - تولید سند معکوس از سند های قبلی -  امکان تسویه نسیه فاکتور های ( خرید ، فروش ، برگشت خرید ، برگشت فروش )  که تاریخ تسویه برای آ نها تعیین شده به صورت تسویه نقدی با ثبت سند و یا به صورت تسویه بدون ثبت سند - اعلام وصول کلیه چک ها ( اعلام وصول چک های پرداختنی  - وصول چک های دریافتی به حساب های وجوه نقد - به حساب خواباندن چک دریافتی - وصول چک به حساب خوابانده شده - اعلام برگشت چک وصول نشده و یا خرج شده ) - ورود لیستی چک های داده شده - ورود لیستی چک های گرفته شده - ورود لیستی چک های امانی داده شده - ورود لیستی چک های امانی گرفته شده .

- اصلاحات : اصلاح اطلاعات اول دوره ( بدهکاری و بستانکاری اول دوره اشخاص ، نقدینگی اول دوره بانک و صندوق - موجودی اول دوره کالا - افزودن چک های دریافتی سال قبل - افزودن چک های پرداختی سال قبل ) -  اصلاح مشخصات و حذف چک - عودت از به حساب خواباندن چک ها - عودت از حالت وصول چک ها - عودت از حالت برگشتی چک ها – اصلاح فاکتور ها و سند ها – اصلاح زمان ، موجودی و قیمت میانگین  تمامی فاکتور ها - مرتب سازی شماره سندها بر اساس شماره شماره سند و یا تاریخ سند .

- گزارشات : گزارش طرف حساب ها - گزارشات کالا شامل (گزارش مشخصات کالا - گزارش موجودی اول دوره انبار - گزارش  موجودی واقعی انبار با (امانی) - گزارش چاپی بارکد کالاها (تفکیک شده) - گزارش کارت کالا - گزارش کاردکس تعدادی کالاها - گزارش کاردکس ریالی کالاها - گزارش مانده امانی کالاها - گزارشات چک شامل (گزارش چک های پرداختی  - گزارش چک های دریافتی ) - گزارشات فاکتور ها شامل ( گزارش فاکتور به صورت ستونی - گزارش فاکتور به صورت فاکتور ) - گزارشات حواله بین انبار شامل ( گزارش حواله به صورت ستونی - گزارش حواله به صورت فاکتور ) - گزارشات سفارشات شامل ( گزارش سفارش به صورت ستونی - گزارش سفارش به صورت فاکتور) - گزارشات انبارگردانی شامل ( گزارش انبارگردانی به صورت ستونی - گزارش انبارگردانی به صورت فاکتور) -   گزارشات حسابداری شامل (گزارش دفتر روزنامه - گزارش دفاتر کل ، معین ، تفصیلی – گزارش معین اشخاص - گزارش معین صندوق - گزارش ریز عملکرد بانک -   گزارش ترازنامه - گزارش تراز آزمایشی بر اساس سرفصل های کل یا تمامی سرفصل ها به صورت 2 و 4 ستونی - گزارش حساب سود و زیان به صورت خلاصه و یا گسترده با تمامی جزئیات - گزارش سرفصل ها به صورت کل ، معین و یا تفصیلی - گزارش خلاصه وضعیت دفتری - گزارش اسناد و ضمائم به صورت معمولی - گزارش اسناد و ضمائم به صورت حساب های کل - گزارش اسناد و ضمائم به صورت حساب های جزء (کل ،معین ،تفصیلی) - گزارش اسناد و ضمائم همراه با ضمیمه سند - گزارشات آماری شامل ( گزارش آماری فاکتور طرف حساب - گزارش آماری نسیه طرف حساب - گزارش آماری کالاها - گزارش آماری چک ها ) - گزارشات نموداری شامل ( گزارش نموداری نوسانات تعدادی کالاها - گزارش نموداری نوسانات قیمتی کالاها - گزارش نموداری مبادلات طرف حساب - گزارش نموداری مبادلات چک ) .

- امکانات :  عملیات بستن حساب ها با امکان تعیین تاریخ تراز اختتامیه و تعیین نوع مودی مالیات ( مودی مالیات بر ارزش افزوده که به صورت خودکار از فاکتور ها محاسبه می گردد و یا مودی مالیات بر درآمد ) - امکان تعیین نوع عملیات بستن حساب ها برای شرکت های  (موسسه ، فروشگاه و ... )  تک مالکی ، سهامی ، تعاونی ، مختلط سهامی ، تضامنی / نسبی ، مختلط غیر سهامی به صورت مجزا و خودکار - محاسبه راس چک به صورت معمولی (بازار) و یا روش استاندارد (مرکب) - محاسبه راس فاکتور به صورت معمولی (بازار) و یا روش استاندارد (مرکب) - امکان صدور فاکتور خرید ، فروش ، برگشت خرید و برگشت فروش مستقل از انبار - نمایش و عدم نمایش ابزارهای تقویم ، ساعت ، مشخصات کاربر ، منوی سیستم و تایل سیستم  - بروز رسانی نرم افزار .

- راهنمایی : راهنمای استفاده از نرم افزار به صورت آموزش تصویری و فایل CHM و هم چنین دارای کتابچه راهنمای نرم افزار در داخل بسته نرم افزار - سایت پویان راستین آذر - پورتال مشتریان - شناسنامه نرم افزار .