ماژول های تک سان


جمع آوری شیر

کد : 201

 12000000 تومان

جامع ترین نرم افزار حسابداری به همراه ماژول جمع آوری شیر و محاسبه ضرایب و قیمت تمام شده شیر مناسب شرکت های جمع آوری شیر

-       معرفی کدینگ مناطق :

در این بخش مناطق تحت پوشش در 2 سطح شهر و روستا تعریف می گردد. و دامداران هنگام معرفی در سیستم در این کدینگ مناطق قرار می گیرند. مزیت این قسمت در جداسازی و تفکیک دقیق دامداران و طرف حساب ها می باشد تا در هنگام گزارش گیری بتوان به تفکیک شهر و روستا گزارشات دقیق و جامع تهیه نمود

-        معرفی طرف حساب :

در این بخش تمامی اشخاص و شرکت هایی که با آن ها داد و ستد داریم از قبیل جمع آوران ، دامداران ، خریداران و فروشندگان معرفی می گردد

-       فاکتور ثبت شیر :

بعد از معرفی جمع آوران و دامداران ، در این بخش ابتدا نام جمع آور ، تاریخ ثبت و نوع شیفت را تعیین می نماییم سپس دامداران زیر مجموعه آن جمع آور را یکبار تعیین نموده و برای دامدارن وزن شیر ، درصد چربی ، درصد پروتئین و ... را وارد می نماییم توجه داشته باشید که دامدارن یکبار در زیر مجموعه جمع آور قرار می گیرند و برای دفعات بعدی نیاز به تعریف مجدد زیر مجموعه جمع آور نمی باشد و به صورت خودکار بعد از تعیین نام جمع آور ، آخرین زیر مجموعه دامدارن آن جمع آور نمایش داده می شود و شما می توانید به راحتی وزن شیر و ... را تعیین نمایید)

-       صدور لیست آزمایش روزانه :

 در این بخش می توانید تعیین نمایید که در طول ماه ، از یک دامدار چند نوبت آزمایش صورت بپذیرد و سیستم به صورت خودکار نام دامدارانی که روزانه باید از شیر آن ها آزمایش صورت گیرد را تولید می نماید سپس با استفاده از فرم لیست آزمایش روزانه با انتخاب نام جمع آور ، تاریخ آزمایش و نوع شیفت نام دامدارانی زیر مجموعه آن جمع آور که باید از شیر آن ها آزمایش صورت بپذیرد تولید می گردد

-        ثبت آزمایش شیر :
بعد از درج فاکتورهای ثبت شیر ، از شیر بعضی از دامدارها یا تمامی دامدارن ،نمونه ای جهت ارسال به آزمایشگاه برداشته می شود و پس از دریافت نتیجه آزمایش ، اطلاعات مربوط به آزمایش در این بخش ثبت می شود .در این بخش ابتدا تاریخ دریافت نمونه آزمایش و شیفت مربوطه انتخاب می شود سپس دامدارنی که از شیر آن ها آزمایش انجام گرفته در لیست وارد شده و نتیجه آزمایش از قبیل درصد چربی ، پروتئین ، توتال کانت و ... را در ستون مربوط به هر دامدار وارد می شود. در پایان با گلیک روی دکمه تایید ، فاکتور آزمایش شیر صادر می شود.

-        فاکتور خرید شیر :
در این بخش محاسبه قیمت تمام شده برای شیر دریافت از دامداران انجام می شود.
ابتدا تاریخ شروع و پایان محاسبه و نام دامدار یا جمع آور را تعیین می کنید سپس بر اساس تنظیمات تعیین شده در فرم تنظمات شیر می توانید محاسبه مربوط به قیمت تمام شده شیر را انجام دهید.
با کلیک بر روی دکمه محاسبه خرید شیر ، محاسبه مربوط به شیر دامدار مورد نظر انجام شده و می توانید تمامی ضرایب و درصد ها و مجموع مربوط به شیر را مشاهده نمایید در فرم بالا بعد مشاهده ضرایب و درصد های مربوط به شیر ، با کلیک بر روی دیکه تایید ، فاکتور و سند مربوط به خرید شیر از دامدار را ثبت می نمایید و فاکتور چاپی صادر می گردد

-        تنظیمات ضرایب شیر:
در این بخش تنظیمات مربوط به ضرایب و نحوه محاسبه قیمت شیر دریافتی از دامداران تعیین می شود

-        تنظیمات عمومی :در این بخش تنظیماتی از قبیل تعیین ثبت امور مالی فاکتور خرید شیر ، ستون های قابل نمایش ضرایب شیر ، تعیین طول کد مناطق ، مشخصات سامانه پیامکی و ... انجام می پذیرد.

-        تنظبمات ضرایب شیر : در این بخش تنظیمات مربوط به تغییرات چربی ، پروتئین و آب و هم چنین تعیین مقادیر پیش فرض قیمت پایه شیر ، هزینه آزمایش ، هزینه مرکز و نام کالای شیر در انبار انجام می پذیرد.

-        تعیین ضرایب توتال کانت : در این بخش ضرایب و مقادیر مربوط به توتال کانت را مشخص نموده تا در هنگام محاسبه قیمت تمام شده خرید شیر استفاده گردد.

-        تعیین ضرایب سوماتیک : در این بخش ضرایب مربوط به سوماتیک را مشخص می نمایید

-        تعیین ضرایب آب : در این بخش ضرایب مربوط به آب را مشخص می نمایید

-        تعیین ضرایب مواد افزودنی: در این بخش ضرایب مربوط به مواد افزودنی را مشخص می نمایید

-        تعیین ضرایب اسید : در این بخش ضرایب مربوط به اسیدیته را مشخص می نمایید

-        تعیین ضرایب ماده خشک : در این بخش ضرایب مربوط به ماده خشک را مشخص می نمایید

-        تعیین ضرایب دما : در این بخش ضرایب مربوط به دما را مشخص می نمایید

 

-       گزارش ثبت شیر :

 در این بخش می توانید گزارشات فاکتور های ثبت شیر را مشاهده نمایید و با اعمال شرط هایی از قبیل شماره ثبت مابین ، تاریخ ثبت ما بین ، نام جمع آور مساوی ، نوع شیفت مساوی ، نام کاربر مساوی ، عمل جستجو را انجام داده و با کلیک بر روی دکمه نمایش چاپی از آن گزارش تهیه نمایید. همچنین در این بخش با کلیک بر روی دکمه ارسال پیامک ، فرم لیست ارسال پیامک دامدار نمایش داده شده و می توانید پیامک ثبت شیر را برای دامداران انتخاب شده در لیست ارسال نمایید.

-       گزارش آزمایش شیر :

در این بخش می توانید گزارشات فاکتورهای آزمایش شیر را مشاهده نمایید و با اعمال شرط هایی از قبیل شماره آزمایش مابین ، تاریخ آزمایش مابین ، نوع شیفت مساوی و نام کاربر مساوی ، عمل جستجو را انجام داده و با کلیک روی دکمه نمایش چاپی از آن گزارش تهیه نمایید

-       گزارش تعداد آزمایش :

 در این بخش می توانید تعداد آزمایش صورت گرفته از شیر دامداران را مشاهده نمایید و با اعمال شرط هایی از قبیل تاریخ ثبت مابین ، نام جمع اور مساوی و ... عمل جستجو را انجام داده و با کلیک روی دکمه نمایش چاپی ، از آن گزارش تهیه نمایید

-       گزارش خرید شیر :

 در این بخش می توانید گزارشات فاکتورهای خرید شیر را مشاهده نمایید و با اعمال شرط هایی از قبیل شماره محاسبه مابین ، تاریخ محاسبه مابین ، تاریخ ثبت مابین و ... عمل جستجو را انجام داده و با کلیک روی دکمه نمایش چاپی ، از آن گزارش تهیه نمایید همچنین در این بخش با کلیک بر روی دکمه ارسال پیامک ، فرم لیست ارسال پیامک خرید شیر نمایش داده شده و می توانید پیامک خرید شیر را برای دامداران انتخاب شده در لیست ارسال نمایید.

-       گزارش شیر جمع آور :

 در این بخش می توانید لیست گزارش شیر های جمع آوران را مشاهده نمایید و با اعمال شرط هایی از قبیل شماره ثبت مابین ، تاریخ ثبت مابین ، تعیین شهر مساوی ، تعیین روستا مساوی ، نام جمع آور مساوی و ... عمل جستجو را انجام داده و با کلیک روی دکمه نمایش چاپی ، از آن گزارش تهیه نمایید

-       گزارش شیر دامدار :

 در این بخش می توانید لیست گزارش شیر های دامداران را مشاهده نمایید و با اعمال شرط هایی از قبیل شماره ثبت مابین ، تاریخ ثبت مابین ، تعیین شهر مساوی ، تعیین روستا مساوی ، نام جمع آور مساوی ، نام دامدار مساوی و ... عمل جستجو را انجام داده و با کلیک روی دکمه نمایش چاپی ، از آن گزارش تهیه نمایید

-       گردش معین اشخاص :

 در این بخش می توانید گردش حساب معین دامداران و اشخاص را مشاهده نمایید و با اعمال شرط هایی از قبیل نام شهر یا نام روستا و یا مابین تاریخ و ... عمل جستجو را انجام داده و با کلیک روی دکمه نمایش چاپی ، از آن گزارش تهیه نمایید

-        گزارش قیمت خرید شیر :

در این بخش می توانید گزارش قیمت های خرید شیر از دامداران را به صورت تزولی (از بیشترین قیمت تا کمترین قیمت) به همراه مشحصات دامدار مربوطه مشاهده نمایید.

-        فایل واریز بانکی مانده حساب :

در این بخش می توانید فایل واریز بانکی برای مانده حساب دامداران (طرف حساب ها) را به صورت بکجا برای بانک های (پست بانک ، ملت ، صادرات ، تجارت و کشاورزی) نولید نمایید سپس در فرم تعیین پرداختی مانده حساب اشخاص عملیات ثبت سند حسابداری و تهیه فایل واریز بانکی را برای ارائه به بانک انجام دهید

-        طراحی قالب پیامک شیر :

 در این بخش می توانید ساختار قالب پیامک ثبت شیر و یا خرید شیر را تعیین نمایید و با کلیک بر روی فرمول پیامک جدید فرم زیر ظاهر شده و قالب پیامک را تعیین می تمایید