تولیدی و صنعتی


تک سان ساده

کد : 22

 3000000 تومان

این نرم افزار برای کسب و کار های کوچک و متوسط طراحی شده است و دارای امکانات بسیار زیاد ، رابط کاربری آسان و محیطی زیبا است.

شماره گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای از وزارت ارشاد : 10/1148

شماره گواهی تایید فنی از شورای عالی انفورماتیک : 205041

این محصول دارای نصاب اختصاصی بوده که نرم افزار را بر روی تمامی سیستم عامل ها به صورت خودکار و غیر خودکار نصب می نماید .                                                                                                

  •  امکانات اول دوره شامل :

- اطلاعات اول دوره : تعیین سرفصل - معرفی طرف حساب ها با تعیین نوع خریدار و فروشنده - عملیات مربوط به کالا (گروه بندی کالا - مدیریت کالا - معرفی واحد کالا ) - امور بانکی و چک ها ( افتتاح حساب بانکی - معرفی بانک جدید - موجودی اول دوره وجوه نقد و بانک - ثت چک های دریافتی سال قبل - ثبت چک های پرداختی سال قبل ) - تنظیمات نرم افزار - معرفی کاربران سیستم - گزارش اطلاعات وارد شده ( گزارش طرف حساب ها - گزارش گروه کالاها ) - پایان عملیات اول دوره - تهیه و بازیابی کپی پشتیبان - خروج از نرم افزار .

  •  امکانات طی دوره شامل :

- اطلاعات پایه : تعیین سرفصل - معرفی طرف حساب ها با تعیین نوع خریدار و فرو شنده - تنظیمات نرم افزار شامل (تنظیمات عمومی - مشخصات شخصی / شرکت - تغییر عناوین برنامه بر اساس نوع کسب و کار - اعلانات - تنظیمات صدور فاکتور - تنظیمات امور کالا - تنظیمات چاپی فاکتور و گزارشات - تعیین نمونه چاپ فاکتور - طراحی نمونه فاکتور های مختلف توسط کاربر - امکان تنظیم مشخصات فوقانی ، ستونی و انتهایی فاکتور پیش فرض سیستم به صورت خودکار ) - معرفی کاربران سیستم و امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربران - دفتر تلفن - تهیه و بازیابی کپی پشتیبان (به صورت تکی و گروهی ) - خروج از نرم افزار .

- امور کالا و صدور فاکتور : عملیات مربوط به کالا ( گروه بندی کالا - مدیریت کالا - معرفی واحد کالا ) - معرفی خدمات جدید - صدور فاکتور ( خرید - برگشت خرید - فروش - برگشت فروش - پیش فاکتور - امانی و ضایعات ) - امکان استفاده از بارکدخوان -  صدور سند اتوماتیک فاکتور ها - ثبت عملیات مالی فاکتورها به صورت ( نقد - چک - خرج چک - حواله بانکی - نسیه ) - ثبت سفارش خرید - نمایش و حذف سفارشات خرید - ارسال کالا به صورت امانی - تسویه حساب کالای امانی ارسالی - دریافت کالا به صورت امانی - تسویه حساب کالای امانی دریافتی  - تولید تک محصولی به همراه ثبت هزینه های دستمزد ، سربار ثابت و سربار متغییر - گزارش برآورد تولید تک محصولی - گزارش کسری انبار مواد اولیه تولید تک محصولی - معرفی فرمول های تولید تک محصولی و امکان بازخوانی فرمول های تولید در هنگام تولید -  نمایش لیست کالاهای انبار - ثبت شمارش برای کالاهای انبار (شمارش 1 و 2 و 3 ) - تایید عملیات انبارگردانی برای شمارش های انجام شده و ثبت مغایرت آن ها.

- امور مالی و بانکی :  افتتاح حساب بانکی - معرفی بانک جدید - امور مالی اتوماتیک ( انتقال بین بانک به بانک – انتقال بین بانک به صندوق – انتقال بین صندوق به بانک – دریافت از طرف حساب – پرداخت به طرف حساب –  سرمایه گذاری –  برداشت – درآمد ها -  هزینه ها ) -  تسویه حساب امور مالی اتوماتیک به صورت (نقد - چک - خرج چک - حواله بانکی - نسیه و تخفیف ) -  اعلام وصول کلیه چک ها ( اعلام وصول چک های پرداختنی  - وصول چک های دریافتی به حساب های وجوه نقد - به حساب خواباندن چک دریافتی - وصول چک به حساب خوابانده شده - اعلام رگشت چک وصول نشده و یا خرج شده ) .

- اصلاحات : اصلاح اطلاعات اول دوره ( بدهکاری و بستانکاری اول دوره اشخاص ، نقدینگی اول دوره بانک و صندوق - موجودی اول دوره کالا - افزودن چک های دریافتی سال قبل - افزودن چک های پرداختی سال قبل ) -  اصلاح مشخصات و حذف چک - عودت از به حساب خواباندن چک ها - عودت از حالت وصول چک ها - عودت از حالت برگشتی چک ها –  اصلاح و حذف تولیدات تک محصولی - اصلاح ساعت تولید  - اصلاح فاکتور ها و سند ها – اصلاح زمان ، موجودی و قیمت میانگین  تمامی فاکتور ها - مرتب سازی شماره سندها بر اساس شماره شماره سند و تاریخ سند .

- گزارشات : گزارش طرف حساب ها - گزارشات حسابداری شامل (گزارش دفتر روزنامه - گزارش دفاتر کل ، معین ، تفصیلی – گزارش معین اشخاص - گزارش معین صندوق - گزارش ریز عملکرد بانک -   گزارش ترازنامه - گزارش تراز آزمایشی بر اساس سرفصل های کل یا تمامی سرفصل ها - گزارش حساب سود و زیان به صورت خلاصه و یا گسترده با تمامی جزئیات -  گزارش خلاصه وضعیت دفتری - گزارش اسناد و ضمائم به صورت معمولی - گزارش اسناد و ضمائم به صورت حساب های کل - گزارش اسناد و ضمائم به صورت حساب های جزء (کل ،معین ،تفصیلی) - گزارش اسناد و ضمائم همراه با ضمیمه سند - گزارشات کالا شامل (گزارش مشخصات کالا - گزارش  موجودی واقعی انبار با (امانی) - گزارش چاپی بارکد کالاها (تفکیک شده) - گزارش کاردکس تعدادی کالاها - گزارش مانده امانی کالاها - گزارشات چک شامل (گزارش چک های پرداختی  - گزارش چک های دریافتی ) - گزارشات فاکتور ها شامل ( گزارش فاکتور به صورت ستونی - گزارش فاکتور به صورت فاکتور ) - گزارشات سفارش شامل ( گزارش سفارش به صورت ستونی - گزارش سفارش به صورت فاکتور) - گزارشات انبارگردانی شامل ( گزارش انبارگردانی به صورت ستونی - گزارش انبارگردانی به صورت فاکتور) - گزارشات تولید شامل ( گزارش تولید به صورت ستونی - گزارش تولید به صورت فاکتور - گزارش فرمول های تولید - گزارش برآورد فرمول های تولید - گزارش کسری انبار مواد اولیه فرمول های تولید ) -گزارشات آماری شامل ( گزارش آماری فاکتور طرف حساب - گزارش آماری نسیه طرف حساب - گزارش آماری کالاها - گزارش آماری چک ها ) .

- امکانات :  عملیات بستن حساب ها با امکان تعیین تاریخ تراز اختتامیه - محاسبه راس چک به صورت معمولی (بازار) و یا روش استاندارد (مرکب) - نمایش و عدم نمایش ابزارهای تقویم ، ساعت ، مشخصات کاربر ، منوی سیستم و تایل سیستم  - بروز رسانی نرم افزار .

- راهنمایی : راهنمای استفاده از نرم افزار به صورت آموزش تصویری و فایل CHM و هم چنین دارای کتابچه راهنمای نرم افزار در داخل بسته نرم افزار - سایت پویان راستین آذر - پورتال مشتریان - شناسنامه نرم افزار .