صنفی مالیاتی


تک سان فروشگاهی

کد : 40

 750000 تومان

این نرم افزار برای اصناف مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی طراحی شده است و دارای امکانات بسیار زیاد ، رابط کاربری آسان و محیطی زیبا است.

شماره گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای از وزارت ارشاد : 10/1148

شماره گواهی تایید فنی از شورای عالی انفورماتیک : 205041

این محصول دارای نصاب اختصاصی بوده که نرم افزار را بر روی تمامی سیستم عامل ها به صورت خودکار و غیر خودکار نصب می نماید .                                                                                                

  •  امکانات اول دوره شامل :

- اطلاعات اول دوره : تعیین سرفصل - معرفی طرف حساب ها - عملیات مربوط به کالا (گروه بندی کالا - مدیریت کالا - معرفی واحد کالا ) - امور بانکی و چک ها ( افتتاح حساب بانکی - معرفی بانک جدید - موجودی اول دوره وجوه نقد و بانک - ثبت چک های دریافتی سال قبل - ثبت چک های پرداختی سال قبل ) - تنظیمات نرم افزار - معرفی کاربران سیستم - گزارش اطلاعات وارد شده ( گزارش طرف حساب ها - گزارش گروه کالاها ) - پایان عملیات اول دوره - تهیه و بازیابی کپی پشتیبان - خروج از نرم افزار .

  •  امکانات طی دوره شامل :

- اطلاعات پایه : تعیین سرفصل - معرفی طرف حساب ها -  تنظیمات نرم افزار شامل (تنظیمات عمومی - مشخصات شخصی / شرکت - تغییر عناوین برنامه بر اساس نوع کسب و کار - اعلانات - تنظیمات صدور فاکتور - تنظیمات امور کالا - تنظیم نرخ مالیات ارزش افزوده - تنظیمات چاپی فاکتور و گزارشات - امکان طراحی فاکتور مالیات ارزش افزوده ) - معرفی کاربران سیستم - دفتر تلفن - تهیه و بازیابی کپی پشتیبان (به صورت تکی و گروهی ) - خروج از نرم افزار .

- امور کالا و صدور فاکتور : عملیات مربوط به کالا ( گروه بندی کالا - مدیریت کالا - معرفی واحد کالا ) - معرفی خدمات جدید - صدور فاکتور مالیاتی ( خرید - برگشت خرید - فروش - برگشت فروش - پیش فاکتور ) - امکان استفاده از بارکدخوان -  صدور سند اتوماتیک فاکتور ها - ثبت عملیات مالی فاکتورها به صورت ( نقد - چک - خرج چک - حواله بانکی - نسیه ) - نمایش لیست کالاهای انبار .

- امور مالی و بانکی :  افتتاح حساب بانکی - معرفی بانک جدید - امور مالی اتوماتیک ( انتقال بین بانک به بانک – انتقال بین بانک به صندوق – انتقال بین صندوق به بانک – دریافت از طرف حساب – پرداخت به طرف حساب –  سرمایه گذاری –  برداشت – درآمد ها -  هزینه ها ) -  تسویه حساب امور مالی اتوماتیک به صورت (نقد - چک - خرج چک - حواله بانکی - نسیه و تخفیف ) -  اعلام وصول کلیه چک ها ( اعلام وصول چک های پرداختنی  - وصول چک های دریافتی به حساب های وجوه نقد - به حساب خواباندن چک دریافتی - وصول چک به حساب خوابانده شده - اعلام رگشت چک وصول نشده و یا خرج شده ) .

- اصلاحات : اصلاح اطلاعات اول دوره ( بدهکاری و بستانکاری اول دوره اشخاص ، نقدینگی اول دوره بانک و صندوق - موجودی اول دوره کالا - افزودن چک های دریافتی سال قبل - افزودن چک های پرداختی سال قبل ) -  اصلاح مشخصات و حذف چک - عودت از به حساب خواباندن چک ها - عودت از حالت وصول چک ها - عودت از حالت برگشتی چک ها –  اصلاح فاکتور ها و سند ها – اصلاح زمان ، موجودی و قیمت میانگین  تمامی فاکتور ها .

- گزارشات : گزارش حساب ها - گزارش دفتر روزنامه - گزارش دفاتر کل ، معین ، تفصیلی – گزارش معین اشخاص -  گزارش ترازنامه - گزارش حساب سود و زیان -  گزارش اسناد و ضمائم - گزارش مشخصات کالا - گزارش  موجودی واقعی انبار - گزارش چک های پرداختی  - گزارش چک های دریافتی -  گزارش فاکتور ها .

- امکانات :  عملیات بستن حساب ها با امکان تعیین تاریخ تراز اختتامیه -  گزارشات مالیات ارزش افزوده - سیستم معاملات فصلی دارایی (آموزش سیستم معاملات فصلی - تعیین فصل - ثبت اطلاعات خرید - ثبت اطلاعات فروش - ایجاد فایل معاملات فصلی ) - نمایش و عدم نمایش ابزارهای تقویم ، ساعت ، مشخصات کاربر ، منوی سیستم و تایل سیستم  - بروز رسانی نرم افزار .

- راهنمایی : راهنمای استفاده از نرم افزار به صورت آموزش تصویری و فایل CHM و هم چنین دارای کتابچه راهنمای نرم افزار در داخل بسته نرم افزار - سایت پویان راستین آذر - پورتال مشتریان - شناسنامه نرم افزار .