تعاونی و سهام


سهام تعاونی مرزنشینان سرحد

کد : 111

 7000000 تومان

این نرم افزار برای شرکت های تعاونی مرزنشین طراحی شده است و دارای امکانات بسیار زیاد ، رابط کاربری آسان و محیطی زیبا است.

شماره گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای از وزارت ارشاد : 10/1148

شماره گواهی تایید فنی از شورای عالی انفورماتیک : 205041

این محصول دارای نصاب اختصاصی بوده که نرم افزار را بر روی تمامی سیستم عامل ها به صورت خودکار و غیر خودکار نصب می نماید .