پویان راستین آذر

ویژگی

بروز رسانی خودکار

امروزه با پیشرفت چشمگیری که در عرصه نرم افزاری در حال تسری می باشد . و سرعت تغییری که در بسته های نرم افزاری رو به افزایش است برای هر کاربری علاوه بر خرید یک نرم افزار میزان دسترسی به نسخه های بعدی و اصلاحات آن نرم افزار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

در این راستا با تجهیز سیستم های یکپارچه حسابداری تک سان به قابلیت بروز رسانی خودکار ، این امکان را برای کاربران فراهم می نماید که از طریق از طریق ارتباط با پورتال شرکت ، بسته های تغییر توسط خود نرم افزار دریافت شده و نرم افزار به آسانی از جدیدترین قابلیت ها و امکانات اضافه شده بهره مند گردد .

این مطلب را به اشتراک بگذارید