نرم افزار غذایی


نرم افزار تولید پنیر پیتزا

کد : 102

 1000000 تومان

این نرم افزار برای مکانیزه کردن محاسبه شیر و خامه و تولید پنیر پیتزا طراحی و برنامه نویسی شده است

 این محصول دارای نصاب اختصاصی بوده که نرم افزار را بر روی تمامی سیستم عامل ها نصب می نماید .

 چهارچوب عملیات انجام شده در نرم افزار منطبق بر فرم ها و روال های مستند موجود در فرآیند سنتی می باشد لکن نرم افزار میزان کیفیت ، دقت و سرعت انجام این عملیات را بطور فاحشی ارتقا می دهد .

این نرم افزار با محیطی کاربر پسند که با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های طراحی و برنامه نویسی تهیه شده ، قدرت مانور زیادی به اپراتور یا کاربر خود ارائه می کند .

  •   معرفی مواد مصرفی :

کاربر نرم افزار در ابتدای کار اقدام به معرفی کلیه مواد و اقلام مصرفی در فرآیند تولید پنیر پیتزا می نماید و امکان تفکیک مواد مصرفی به دو قسمت مواد مصرفی و یا مواد برگشتی را در همان ابتدای کار دارا می باشد .

  •   محاسبه شیر ، پنیر اولیه و خامه :

در این بخش پس از ورود شیر مصرفی روزانه ، قیمت واحد شیر ، وزن اولیه پنیر ، وزن خامه و قیمت خامه می توانید مواردی از قبیل درصد اولیه ، قیمت اولیه و درصد خامه تولیدی را مشاهده نموده  و برای هر روز به صورت مجزا این موارد را ثبت نمایید و در آینده از آن گزارش تجمیعی تهیه نموده و چاپ نمایید .

  •   تولید پنیر پیتزا :

ابتدا باید مواد مصرفی در تولید پنیر پیتزا و تعداد دستگاه و وزن قالب های مورد استفاده را تعیین نمایید سپس در این بخش مقدار و قیمت واحد مواد مصرفی استفاده شده برای هر دستگاه و هم چنین تعداد قالب تولید شده و خرده دستگاه را تعیین نموده تا مواردی از قبیل جمع مواد اولیه ، جمع کل قیمت ، جمع تولید ، خروجی ، کسر / اضافه و در نهایت قیمت تمام شده پنیر پیتزا محاسبه می گردد و می توانید برای هر روز به صورت مجزا این موارد را ثبت نموده و گزارش مربوط به آن را تهیه نمایید .

  •   گزارشات :

در این نرم افزار سعی بر آن بوده که نهایت دقت و شفافیت در فرآیند گزارش دهی منظور گردد لذا امکان گزارش گیری از محاسبه شیر ، اولیه و خامه و هم چنین تولید پنیر پیتزا بصورت مجزا میسر می باشد و هم چنین می توانید بازه زمانی مورد نظر خود را جهت گزارش گیری با وارد کردن تاریخ های شروع و پایان بازه تعیین نموده تا سیستم به صورت تجمیعی گزارش مربوط به بازه مورد نظر را نمایش دهد و از آن گزارش چاپی تهیه نموده و چاپ نمایید مثلا در تولید پنیر پیتزا می توانید برای یک ماه خاص گزارش مواردی از قبیل جمع مواد اولیه ، جمع کل قیمت ، جمع تولید ، خروجی ، کسر / اضافه و  قیمت تمام شده مواد مصرفی در تولید پنیر پیتزا در آن ماه خاص را تهیه نموده و چاپ نمایید .

  • پشتیبان گیری و بازیابی پشتیبان :

 امکان تهیه پشتیبان و هم چنین بازیابی پشتیبان برای اطلاعات نرم افزار موجود می باشد .

  • تنظیمات نرم افزار :

 امکان تعیین نام کارخانه / شرکت و مدیر عامل را دارا می باشد و هم چنین می توانید تعداد دستگاه مورد استفاده و وزن قالب های دستگاه را تعیین نمایید .

هم چنین امکان خام نمودن کامل اطلاعات بانک اطلاعاتی و هم چنین پاک کردن اطلاعات محاسبه شیر، اولیه و خامه و یا پاک کردن اطلاعات تولید پنیر پیتزا وجود دارد